Informationskvällar om Bioreningsverk i Östergötland

Aktuellt / augusti 29, 2023

Är det dags för nytt enskilt avlopp? Bor du i orådet kring: Gammalkil, Ulrika, Nykil, Vikingstad?
Kom då på visning av vårt biologiska reningsverk!

Välkommen till en informationsträff om enskilt avlopp, där vi berättar om bioreningsverket från Alnarp.
Bioreningsverket renar ditt avloppsvatten på naturlig väg med mikroorganismer och växter. Det gör anläggningen mycket lättskött och robust – utan både serviceavtal och kemikalier. Dessutom minimeras behovet av slamtömning.

Vi anordnar två träffar; en i Gammalkil och en i Ulrika.

Vi bjuder på fika!
Vänligen meddela Peter Broman att du vill delta, så kan vi minska risken för trängsel.

Gammalkils Församlingshem
tisdagen den 12 september kl. 19,00

Ulrika Församlingshem
torsdagen den 14 september kl. 19,00

Varmt välkommen!

Peter Broman, Alnarp Cleanwater

Anmälan till: 

Peter Broman

peter.broman@alnarpcleanwater.se

eller tel. 0706-614146