Info om enskilt avlopp i Valdemarsvik!

Söndagen den 28/4 är ni välkomna till Valdemarsvik för information om enskilt avlopp i allmänhet och vårt bioreningsverk i synnerhet.

Plats: Långrådna Bygdegård, 615 92 Valdemarsvik
Datum: Söndag 28/4
Tid: 16:00 – ca 17:30

Vi bjuder på fika!

Avisera gärna att du kommer till Anna och Tony Rosander: 070-6011050, tony.rosander@alnarpcleanwater.se

Varmt välkomna!

Alnarp Cleanwater