I Mjölby satsas det på ny avloppsrening

Aktuellt / april 6, 2016

Lars-Åke Pettersson ville slippa gräva om sin markbädd efter tio år och valde därför vårt bioreningsverk.

Just nu jobbar Mjölby kommun hårt med inventering av enskilda avlopp. Miljöskyddsinspektör Camilla Fogenstad Sigefjord (se bilden) planerar årets inspektioner. Det finns 3000 enskilda avlopp i kommunen och många kommer att få sina avlopp utdömda. Lars-Åke Pettersson är en av dem som tvingats göra om sitt avlopp, vilket tidningen Corren uppmärksammade i en artikel . Efter en grundlig marknadsundersökning bestämde sig Lars-Åke för vårt bioreningsverk eftersom det kräver minimalt med underhåll. Han ville slippa gräva om sin markbädd vart tionde år, vilket är kostsamt och arbetskrävande. Läs mer om de enskilda avloppen i Mjölby här.

Foto: Sune Johansson, Corren