Hus utan sladd!

Ett hus med endast kroppsvärme som värmekälla, egen elproduktion för att försörja hus samt bilar med el – dessutom ett avlopp som i princip sköter sig självt vars vatten återanvänds till toalettspolning. Detta är verklighet på Wenngarns slott utanför Sigtuna.
 

Självförsörjning på riktigt

På Wenngarns slott jobbar Sisyfos fastighetsförädling med att bygga upp ett modernt by-samhälle i en historisk miljö. Med hjälp av de senaste innovationerna inom svensk teknik har ett ”hus-utan-sladd” byggts. Igår invigdes huset och vi från Alnarp Cleanwater var på plats. För att få en miljömässigt bra och självgående lösning för sitt enskilda avlopp valde de att använda vårt bioreningsverk. Det renade avloppsvattnet pumpas till en cistern, för att sedan användas till toalettspolning – allt för att det ska bli så miljöbra som möjligt.
 

Förnybar el och värme

För elförsörjning till huset och elbilarna används olika typer av solceller, såsom genomskinlig solcellsfilm som man själv kan klippa till i önskad storlek och sätta på sina fönster, samt en vindsnurra. Huset är ett så kallat passivhus, vilket betyder att det är så väl isolerat att det i princip inte kräver någon uppvärmning – den värme som avges från människorna i huset räcker i princip.

Det är verkligen inspirerande att se att det är fullt möjligt att bli självförsörjande med dagens teknik!

Alnarp Cleanwater