Hus utan sladd

Ett hus utan sladd var tanken med ett bygge vid Wenngarns slott, nära Arlanda. Sladden har inte klippts av helt, men de är en bra bit på väg!

Vi har tidigare skrivit om detta projekt. Målet var att vara så självförsörjande som möjligt, så de har egen el-produktion i form av solceller och vårt bioreningsverk för att rena sitt avloppsvatten. Något liknande har genomförts i Skellefteå, mycket glädjande att idén sprids.

Det är fortfarande en del justeringar som krävs för att vara helt off-grid men det känns mycket hoppfullt att det redan idag är möjligt att komma så långt i självförsörjning!

Vi använder befintlig teknik för att visa att framtiden redan är här.

Läs senaste uppdateringen från projektet här.

Foto: Jens Johansson