Konsten att omvandla miljöproblem till smarta lösningar

Blogg / april 22, 2015

Igår var vi på plats på konferensen ”Biogas and blue growth innovation in Skåne” i Malmö. Det hoppfulla temat för dagen var ”How we can turn problems into solutions!”

Bland annat presenterades projektet Bucefalos som är ett samarbete mellan Malmö, Trelleborg, Region Skåne och EU Life. På många håll längs Skånes kust har man problem med stora mängder alger som flyter upp på stränderna. Varje år samlas hela 22 000 ton alger ihop på Skånes stränder och Bucefalos har testat att producera biogas från detta. Man har kommit fram till att om allt detta skulle gå till biogasproduktion skulle man få ut 6,6 GWh energi! Samtidigt tar man bort 7,5 ton fosfor från havet och minskar därmed övergödningen. Detta kan man verkligen kalla för win-win-situation!

  • Biogas produceras till bilar och bussar i regionen och kan bidra till att uppnå målen om minskad användning av fossila bränslen.
  • Övergödningen minskar då man får bort fosfor från havet.
  • Det blir trevligare miljö för människorna som kommer och badar på sommaren och gynnsamt för turistnäringen.

Det finns dessutom möjlighet att öka insamlingen av alger i Skåne till 63 500 ton vilket skulle ge 19 GWh om året! Detta motsvarar ca 2 miljoner liter bensin!

Bucefalos har även jobbat med musselodlingar (se bilden där Rasmus Fredriksson, Malmö stad visar hur odlingarna ser ut). Musslor har en enorm kapacitet att rena vatten, en fullvuxen mussla filtrerar ca 5 liter vatten i timmen! De fångar upp näringsämnen i havet och minskar på så sätt övergödningen. Musslorna skördas för att få bort näringsämnena permanent från havet och används antingen till biogasproduktion eller till djurfoder. Ännu ett exempel på hur man kan vända problem till något positivt!

Detta ”tänket” borde även appliceras på enskilda avlopp! ACT Natural tar fosfor från det oönskade avloppet och återför till åkermark där det blir gödningsmedel. Fler sådana kretsloppslösningar borde tas fram!

Det var en hoppfull dag på konferensen igår. Det finns otroligt många smarta idéer och lösningar för ett mer hållbart samhälle, det är ”bara” att sätta igång och införa dem!