Hög tid för självförsörjande system

I dessa tider av oro och osäkerhet är det allt fler som vill koppla bort sig från de storskaliga energi, avlopp och vatten-systemen för att själva ha kontroll över sin tillvaro.

Om detta fenomen skriver tidskriften Forskning och Framsteg. De åker bland annat till Uppland och träffar Robert von Bahr som har byggt en självförsörjande villa vilken tack vare en årlig solelsproduktion på 50 000 kWh går plus energimässigt – detta trots att de utöver själva huset försörjer två elbilar med energi.

Utöver elproduktion så odlar de sina egna grönsaker och har bergvärme.

I artikeln nämns även en kund till oss på Alnarp Clenawater som har gjort en liknande resa, med både egen elproduktion och egen avloppsrening. Projektet kallas ”hus utan sladd” och har nästan lyckats att klippa alla rör och kablar till huset.

– Det finns många fördelar med lokala kretslopp. Riskerna blir mindre och näring kan återföras till jordbruket utan långa transporter, säger Susanne Gabrielson, vd för Alnarp Cleanwater.

Vill du veta mer om bioreningsverket för enskilt avlopp? Läs mer här eller slå oss en signal på 040-462690