Hälften av livet i havet borta

Blogg / september 18, 2015

Senaste veckan är vi många som har nåtts av nyheten att hälften av fiskarna och ryggradsdjuren i havet har försvunnit sedan 1970.

3 miljarder människor har fisk och skaldjur som sin dagliga proteinkälla. Många av dessa samhällen är fattiga och helt beroende av fiske. De kommer att drabbas hårt av de fortsatt sinande fiskebestånden.

Orsaken till krisen är naturligtvis till stor del överfiske och bottentrålning. Men även övergödning som leder till syrefattiga bottnar har stor påverkan på fiskpopulationerna. Enskilda avlopp, kommunala avlopp och jordbruk läcker ut stora mängder fosfor och kväve och många fartyg släpper avloppsvattnet rakt ut i havet. Detta rubbar ekosystemens balans.

Det är en enorm förödelse som ständigt sker i haven. Men eftersom allt vi ser från land är en blank vattenyta reagerar vi inte på den. Om samma förödelse hade skett på land hade det lett till ramaskri!

Det är hög tid att vi tar hand om våra vatten och värnar livet däri, för oss själva och för framtida generationer.

 

Foto: Anna C.J. Segeren / Specialistst