God Jul och Gott nytt år!

Snön lyser med sin frånvaro – en vit jul kan de flesta i vårt avlånga land bara drömma om i år. Men vi hoppas ändå att ni får en fin jul och en bra start på det nya året!

Även i år har vi valt att stötta Världsnaturfondens arbete med ”Rädda Östersjön!” där de arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, övergödning, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Nu tar nästan hela personalstyrkan julledigt men behöver du nytt enskilt avlopp är det bara att ringa, vi har folk på plats!

Varma julhälsningar från oss på Alnarp Cleanwater

Alnarp Cleanwater