Framtidens avlopp – Rapport från 2050

I SVT:s nya program ”Rapport från 2050” spånar Erik Haag och Lotta Lundgren om framtidens fossilfria livsstil.

I avsnitt två är det fokus på det hållbara boendet. 30 minuter in i programmet flyttar de in i ”hus utan sladd” där man har egen elförsörjning med solceller och man har gått ”off-grid” med både el och avlopp.

Som avloppsrening har man valt bioreningsverket från Alnarp Cleanwater (Bakom docent Paula Femeninas skymtar man växterna från bioreningsverket). Där återcirkuleras vattnet från avloppsreningen till WC:n och används som spolvatten. Läs mer om projektet här.

Se hela avsnittet här!