Swedish Government focuses on Recycling of PhosphorusFosforåtervinning i fokus hos Regeringen

Aktuellt / februari 28, 2012

We are very pleased to announce that the Swedish Government now puts focus on the important recycling of phosphorus. In a recent publication from the Ministry of Environment recycling possibilities are emphasized and in particular the recycling of phosphorus.

Only available in Swedish : http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/185688Oerhört glädjande att Svenska Regeringen nu tar tag i fosforåtervinningsfrågan. I ett uppdrag från Miljödepartementet ska Naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning ses över och kompletteras med nya möjligheter till kretsloppsfokus och framförallt då fosforåtervinning.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/185688