Fler forskare till Simrishamn för att rädda Östersjön

Nu föreslås att ett flertal forskare från Lunds universitet ska ha sin bas ute på Marint centrum i Simrishamn för att komma närmare det lokala näringslivet. Vår VD Yngve Svensson sitter med i Marint Centrums rådgivande grupp som tagit fram förslaget.
 

Marint Centrum – plattform för att rädda haven

På Marint Centrum i Simrishamn jobbar man för en bättre havsmiljö. Det är en mötesplats där entreprenörer och forskare kan mötas för att lösa de miljöproblem vi står inför. Med jämna mellanrum kommer nya rapporter om hur de bottendöda områdena i Östersjön växer. De enskilda avloppen står för ungefär 20% av fosforbelastningen på Östersjön. Det känns därför relevant för oss på Alnarp Cleanwater att vara med och engagera oss i Marint Centrum för att tillsammans med andra aktörer jobba för en bättre havsmiljö. Vi har sedan en tid tillbaka varit närvarande på konferenser där – bland annat om rening av läkemedelsrester, då vårt bioreningsverk visade sig vara bra på just detta.

 

Tightare samarbete nödvändigt

Det är viktigt att det finns en plattform för företag, politiker och universitet att träffas på och dra nytta av varandra så att alla jobbar åt samma håll. Vi hoppas att det nya förslaget går igenom så att vi får ett ännu starkare samarbete mellan forskningen och företagarna!

Alnarp Cleanwater