Enskilt avlopp och klimatanpassning

Blogg / november 22, 2018

I takt med klimatförändringarna kommer det att bli allt vanligare med extremväder, dessa kommer dessutom att vara kraftigare än normalt. Samhällskostnaderna för de skador som extremvädret kommer att leda till är mycket stora.
 
Vad kan vi då göra för att skydda oss och minska kostnaderna för dessa förändringar? En god idé är att försöka förebygga skador så långt det är möjligt. Ju tidigare klimatanpassningen kommer med i samhällsplaneringen, desto bättre. Det kan t ex handla om att anlägga (eller behålla) grönytor i städerna som kan ta hand om vatten. Om detta skriver SWECO i sin ”Insight-urban-rapport”.
 
Är det då bara i stadsmiljö som man behöver fundera över klimatanpassning? Vi menar att det är av stor betydelse även i glesbygd. De allra flesta enskilda avlopp består av en infiltration eller markbädd. I denna ska vattnet renas för att sedan ledas ner i marken. När vi får kraftiga skyfall eller höjda grundvattennivåer finns risk att bädden översvämmas och att avloppsvattnet tar genvägar mot dricksvattentäkter vilka kontamineras med bakterier.
 
Med vårt bioreningsverk för enskilt avlopp har vi stora möjligheter att anpassa oss till klimatförändringar. I huvudreningssteget har vi en kontrollerad reningsprocess helt avskiljt från grundvattnet, dessutom kan vi placera anläggningen på en hög punkt på tomten för att undvika svackor där vatten ansamlas. På så vis säkrar man sitt dricksvatten även vid kraftiga skyfall. Placeringen av ett enskilt avlopp är inget man enkelt ändrar när man väl fått problem, man måste tänka på detta tidigt i planeringsskedet, redan när man skickar in miljötillståndsansökan.
 
Vill du ha ett kostnadsfritt rådgivningsbesök om enskilt avlopp? Kontakta oss på 040-462690 för att boka ett möte. Här kan du läsa mer om bioreningsverket.