Enskilt avlopp Roslagen med gröna vackra vattenväxter

Enskilt avlopp i Roslagen – infodag!

Du som behöver nytt enskilt avlopp kan gärna komma till Vatteninfo 1 oktober för att träffa bl a oss från Alnarp Cleanwater.

Vi kommer berätta om bioreningsverket för enskilt avlopp där mikroorganismer och växter sköter reningen. Du slipper kemikalier och serviceavtal, dessutom minimeras behovet av slamtömning.

Datum: 1 Oktober
Tid: kl 10-14
Plats: Kaserngatan 11, Norrtälje
(Campusområdet, bakom Culinar)

Mer info och hela programmet hittar du här.

På bilden ser du ett bioreningsverk i drift. Varmt välkomna!

Alnarp Cleanwater