Enskilt avlopp i Östhammar och Tierp

Behöver du nytt avlopp? Nu är vi i Östhammar och Tierp och berättar om Bioreningsverket för enskilt avlopp.

Alnarp Bioreningsverk renar vatten med hjälp av mikroorganismer och växter. Vacker och självgående avloppsrening – inga kemikalier, inget serviceavtal.

Förutom att rena de ämnen som kommunen ställer krav på så renar vi även läkemedelsrester och bryter ner slammet, vilket minimerar behovet av slamtömning!

Vill du ha ett kostnadsfritt rådgivningsbesök? Vi kommer gärna ut och berättar mer. (Om så önskas kan mötet hållas i trädgården för att minska risken för virusspridning).

Kontakta vår lokala representant Jessica Nelin:
Mejl: jessica.nelin@alnarpcleanwater.se
Tel: 0731560878