Enskilt avlopp i Norrtälje

Enskilt avlopp i Norrtälje

Se ett enskilt avlopp i drift i Norrtälje – där mikroorganismer och vattenväxter sköter reningen!

Bioreningsverket från Alnarp Cleanwater är stabilt, naturligt, lättskött och vackert. Det är en långsiktig lösning, där du slipper serviceavtal och kemikalier och dessutom minimerar behovet av slamtömning.

Varmt välkomna att se ett av våra bioreningsverk i drift och prata med oss om enskilt avlopp.

Datum:        Måndag 1 maj
Tid:              Klockan 10.30
Adress:      
Lohäradsvägen 246

Vi bjuder på fika. varmt välkomna!
Vänligen meddela oss om ni tänkt komma, så att vi kan planera för visningen och undvika trängsel.

Mejl: sten.sorstadius@alnarpcleanwater.se
Tel:  0700-123848