Enskilt avlopp Norrtälje med gröna fina växter

Enskilt avlopp i Norrtälje – visning

Dags för nytt enskilt avlopp? Bor du i närheten av Norrtälje eller Vallentuna? Välkommen på visning av vårt biologiska reningsverk!

Välkommen till en informationsträff om enskilt avlopp där vi berättar om bioreningsverket från Alnarp.

Bioreningsverket renar på naturligt sätt med mikroorganismer och växter, vilket gör det mycket lättskött och robust utan serviceavtal och kemikalier. Dessutom minimeras behovet av slamtömning.

Vi kommer att ha visning av ett bioreningsverk i drift i Lohärad, strax nord-väst om Norrtälje:

Datum: söndag den 18 september
Tid: kl. 15:00
Plats: Lohäradsvägen 246, Lohärad, Norrtälje

Vi bjuder på fika, varmt välkomna!
Vänligen meddela Sten om ni vill delta, så minskar vi risken för trängsel.

Mejl: sten.sorstadius@alnarpcleanwater.se
Tel:  0700-123848

Alnarp Cleanwater