Enskilt avlopp i Marks kommun – nybygge

Blogg / november 9, 2020

I Haby i Marks kommun bygger Bernt Spetz nya hus, dessa ligger utanför detaljplanlagt område, så det är enskilt avlopp och vatten som gäller där, inte kommunalt.

Bernt har valt att anlägga bioreningsverk från Alnarp, om detta skriver lokaltidningen Markbladet. Han tilltalas av att använda sig av naturliga, självgående reningsprocesser:

Man ska jobba med naturen, inte mot den!

Totalt är det fem villor som ska byggas, de ska ha gemensamt enskilt avlopp. Bernt tycker det är viktigt att det byggs nya villor: Det måste finnas tomter för ungdomarna!

Fördelarna med bioreningsverket från Alnarp är många. Eftersom det är självgående krävs inte mycket service, så man behöver inte ha något serviceavtal. Det behövs inte heller några kemikalier och om man väljer att använda slamnedbrytaren ProACT istället för en trekammarbrunn så minimeras behovet av slamtömning.

Vill du veta mer om enskilda avlopp eller boka ett kostnadsfritt rådgivningsbesök på din tomt (utomhus på säkert avstånd)? Kontakta oss på Alnarp Cleanwater:
info@alnarpcleanwater.se
Tel: 040-462690

Foto: Ett bioreningsverk i drift (ej från Marks kommun)