Enskilt avlopp

Enskilt avlopp i Linköping och Eskilstuna

Behöver du nytt avlopp? Bioreningsverket från Alnarp ger naturlig och stabil rening för ditt enskilda avlopp.

Med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter renas avloppsvattnet, tack vare detta blir anläggningen mycket självgående, naturen anpassar sig automatiskt efter de förhållanden som råder.

Slipp kemikalier, serviceavtal och minimera behovet av slamtömning!

Just nu har vi extra fokus på Linköping och Eskilstuna. Läs mer här om bioreningsverket eller kontakta vår lokala representant Tony Rosander för att få ett kostnadsfritt rådgivningsbesök i din trädgård (detta för att minska risk för spridning av virus). Det går också bra att ha möte per telefon eller videosamtal om man föredrar det.

Tony Rosander
tony.rosander@alnarpcleanwater.se
0704-921025