En damm för enskilda avlopp där gröna stora, täta vattenväxter står. Runtom är det en gräsmatta och stenläggning.

Enskilt avlopp i Fjärdhundra – visning

Dags för nytt enskilt avlopp? Bor du i närheten av Enköping, Sala eller Heby? Välkommen på visning av enskilt avlopp!

Bioreningsverket renar på naturligt sätt med mikroorganismer och växter, vilket gör det robust och lättskött, du slipper serviceavtal och kemikalier. Dessutom bryts slammet ner, så behovet av slamtömning minimeras.

Vi kommer att ha visning av ett bioreningsverk i drift i Fjärdhundra (strax norr om Enköping) där vi visar och berättar om bioreningsverket från Alnarp.

Datum: Söndag den 5 februari
Tid: 13.30
Plats: Simtunga Berga 1 (Fjärdhundra)

Vi bjuder på fika. varmt välkomna!
Vänligen meddela oss om ni tänkt komma, så att vi kan planera för visningen.

Mejl: sten.sorstadius@alnarpcleanwater.se
Tel: 0700-123848