Enskilt avlopp i Berghem (Mark) och Mårdaklev, (Svenljunga) – välkommen på visning!

Behöver du nytt enskilt avlopp? Kom och se ett bioreningsverk i drift i Lekvad, Marks kommun och i Mårdaklev, Svenljunga kommun.

Bioreningsverket från Alnarp Cleanwater är egentligen en kompakt våtmark. Fördelen med naturlig avloppsrening är att det är lättskött. Mikroorganismerna och växterna klarar sig själva, man behöver inte tillsätta kemikalier eller ha något serviceavtal. Dessutom minimeras behovet av slamtömning!

Se ett bioreningsverk i drift i Lekvad eller i Mårdaklev:

Marks kommun
Datum: onsdag 19/4
Tid: kl. 15-18
Plats: Lekvad (exakt adress fås vid anmälan)

Svenljunga kommun
Datum: lördag 29/4
Tid: kl. 10-13

Plats: Mårdaklev, (exakt adress fås vid anmälan)

För frågor och anmälan kontakta vår lokala representant:
Sören Ljungek
Tel: 0705-891019
Mejl: soren.ljungek@alnarpcleanwater.se

Alnarp Cleanwater