Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening

Ca 70% av alla enskilda avlopp på Värmdö är inte godkända. Detta är problematiskt av två skäl:

Dels ligger Värmdö i Stockholms skärgård som är högt belastad med näringsämnen vilket leder till övergödning och bottendöd i Östersjön. De enskilda avloppen bidrar till att ytterligare näringsämnen hamnar i vattnet och gör skada på ekosystemen. Det kan vara svårt att tänka sig att ens egna lilla enskilda avlopp skulle vara del i ett så stort problem, men många bäckar små ger tillsammans en betydande miljöbelastning.

Att just Värmdö är särskilt utsatt beror på att ön består till största del av berg med ett mycket tunt jordlager. Avloppsvattnet rinner av ytligt och renas inte i jorden på naturlig väg. Vattnet når så småningom dricksvattenbrunnarna och bär med sig E. Coli bakterier som man kan bli sjuk av, men även läkemedelsrester och kemikalier. Detta är ett lokalt, konkret problem som de boende direkt drabbas av.

Nu ska kommunen gå igenom alla avlopp och se till att man anlägger nya avlopp där det behövs. Det är positivt både för de boende på Värmdö och för Östersjön!

Kontakta vårt regionkontor i Stockholm på telefonnummer 0704-559986 om du är nyfiken på vårt miljövänliga bioreningsverk eller läs mer om det här.

Alnarp Cleanwater