Villkor

För oss på Alnarp Cleanwater är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

För oss på Alnarp Cleanwater är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

I och med GDPR (General Data Protection Regulation), en ny EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018, har vi därför uppdaterat våra villkor kring detta.

Det handlar om hur dina kontaktuppgifter hanteras av oss resp hur länge vi sparar dina uppgifter för att bl a kunna skicka relevant information till dig som kund eller intressent, samt förbättra vår service.

Du behöver inte göra något, men gå gärna in läs här för mer information.