Befintlig kund

Du som redan har vårt bioreningsverk eller just ska installera det får gärna höra av dig till oss om du undrar något.

Följ oss också gärna på Facebook eller Instagram om du vill ta del av aktuell information om oss och våra bioreningsverk. Vi skriver även en hel del om miljöfrågor i allmänhet eftersom det engagerar oss så mycket!

Underhåll av ACT Natural

Allt du behöver veta om underhållet av vårt bioreningsverk står i den användarhandledning som skickas ut med leveransen. Du kan även använda det medföljande protokollet för egenkontroll av bioreningsverket.

Egentligen är det bara ett par saker som behöver göras. Det är bra att på våren, så snart snön smält, avlägsna nedvissnade växtdelar från InterACT, på liknande sätt som i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även blåsa av partiklar från luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år.

Växter levereras från slutet av maj till mitten av september (under växtsäsong). Från och med början av maj kan du själv boka vilken vecka du vill ha leverans av växter i ett formulär här på denna sidan.

Om du behöver beställa ny polonite-säck, mer pH-papper eller nytt luftfilter kan du mejla oss på info@alnarpcleanwater.se eller ringa oss på 040-462690.

Alnarp Cleanwater