Anlägga enskilt avlopp

ACT® bioreningsverk är ett bra val både om du redan har ett enskilt avlopp som du vill uppgradera eller om du är ute efter ett helt nytt reningsverk.

Oavsett om du har normal eller hög skyddsnivå har du som fastighetsägare alltid några steg som du behöver gå igenom. Hör gärna av dig på 040-46 26 90 så hjälper vi dig genom hela processen. Vi kommer även gärna ut på plats och hjälper dig med miljötillståndet kostnadsfritt.

1. Gäller normal eller hög skyddsnivå?

Kommunerna ställer olika krav på avloppsreningen beroende på hur miljön ser ut runt fastigheten. Om du inte redan vet om du har normal eller hög skyddsnivå behöver du ta reda på det. 

Vi har kunder i över 130 kommuner och har god kännedom om förutsättningarna vid olika förhållanden. Du kan alltid höra av dig till oss så tar vi reda på vilken skyddsnivå som gäller för just dig.

2. Dags att söka miljötillstånd.

När du vet vilken skyddsnivå som finns på ditt enskilda avlopp är det dags att skicka in en miljötillståndsansökan till ditt miljökontor för att få tillstånd att installera ditt nya system. 

Tänk på att skicka in ansökan i god tid före den planerade installationen. Vi hjälper dig med att fylla i miljötillståndsansökan (och anpassar den efter vilken skyddsnivå som gäller) och med att göra en situationsplan för placering av ditt bioreningsverk.

3. Installera ditt nya enskilda avlopp.

När du har fått miljötillstånd för den nya enskilda avlopp är det dags för själva installationen. Vårt bioreningsverk är enkelt att installera och vi hjälper dig gärna med att hitta en entreprenör i ditt område som kan utföra arbetet. 

Normalt sett utför man inte installationen själv och du behöver då inte själv sätta dig in i alla moment. Är du ändå nyfiken och vill gräva ner ditt avlopp på egen hand kan du läsa mer om installationen här eller höra av dig till oss för mer information om hur det går till.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Enkelt från början till slut

Oavsett om du har ett fritidshus eller behöver en stor anläggning så är ACT® en enkel och framtidssäker investering. Bioreningsverket är robust och till stor del självgående eftersom de naturliga processerna anpassar sig efter de förhållanden som råder.

Om reningskraven i framtiden skulle ändras från normal till hög skyddsnivå eller om du senare skulle vilja ersätta din trekammarbrunn med vår slamnedbrytare, kan du vid ett senare tillfälle uppgradera ditt bioreningsverk.

Frågor & Svar

Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

Så länge det inte är tjäle i marken så går det bra att installera systemet. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.