Bioreningsverk
för enskilt avlopp.

Alnarp Cleanwater Technology:s patenterade bioreningsverk för enskilt
avlopp erbjuder en stabil rening på naturligt sätt. Detta genom maximering
av den rening som växter och mikroorganismer utfört i alla tider.

Alnarp Cleanwater Technology:s patenterade bioreningsverk för enskilt avlopp erbjuder en stabil rening på naturligt sätt.

Detta genom maximering av den rening som växter och mikroorganismer utfört i alla tider.

Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester.

Miljökunskap möter
teknisk kompetens.

Bioreningsverket

I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten eftersom de livnär sig på olika näringsämnen.

Så fungerar det

ACT®:s funktion är modern men bygger på en teknik som testats av naturen i miljontals år.

Enskilt avlopp

Oavsett om du har normal eller hög skyddsnivå har du som fastighetsägare alltid några steg som du behöver gå igenom.

Aktuellt från
Alnarp Cleanwater

Alnarp Cleanwater