Jordbruksaktuellt: ”En komprimerad och optimerad våtmark”

Aktuellt,Omnämnande / oktober 15, 2014

I en artikel i Jordbruksaktuellt kallar Katarina Johnsson ACT Natural för ”en komprimerad och optimerad våtmark”, vilket vi tycker känns helt rätt. Många inser inte hur stor del av fosforläckaget som beror på de enskilda avloppen, fortsätter hon, och förklarar på ett bra sätt alla miljöfördelar med ACT Natural.