Elmia Lantbruk

Nu är det dags för den stora mässan Elmia Lantbruk!

Behöver du nytt avlopp? Vi kan erbjuda ett bioreningsverk för enskilt avlopp. Produkten kan liknas vid en kompakt våtmark där mikroorganismer och vattenväxter sköter reningen. Lättskött och stabilt, inget serviceavtal behövs. Bryter ner slam vilket gör att man slipper årlig slamtömning.

Ni träffar oss i monter B 01:38

24-26 oktober klockan 9-17
Elmia, Jönköping

På bilden ser ni ett bioreningsverk i drift.

Alnarp Cleanwater