Alekuriren: Ekobönderna som installerat solceller och bioreningsverk

I Alekuriren kan man idag läsa om Calle och Tarja, ekobönderna som valde att ha ett bioreningsverk för rening av deras enskilda avlopp.

Bredvid Romesjön i Romelanda ligger Dyröds gård där Calle och Tarja driver ekologiskt jordbruk. På ladugårdstaket sitter solceller och för sitt avlopp har de valt vårt bioreningsverk som rening. De är nu dessutom återförsäljare av bioreningsverket.

Den 17 maj är det öppet hus på Dyröds gård kl 17:00-20:00. Det bjuds på korv och bröd och presentation av bioreningsverket. Varmt välkomna!

Bild: Alekuriren