Driva Eget: Alnarp Cleanwater räddar miljön med sin affärsidé

”Tiden är förbi när framgångsrika företag bara fokuserade på pengar och omsättning och väldigt lite på miljö och hållbarhet” skriver Daniel Lagerqvist i en artikel i tidningen Driva Eget som riktar sig till småföretagare.

Särskilt fem företag har, enligt Driva Eget, blivit framgångsrika genom rätt miljötänk och ett av dem är Alnarp Cleanwater. De menar att Alnarp Cleanwater har en lösning på miljöproblemet med att så många avlopp läcker och orsakar övergödning.

Alnarp Cleanwater har kopierat och komprimerat naturens eget kretslopp och erbjuder en lösning där ett slutet avloppssystem tar hand om avfallet.

Vi kunde inte ha formulerat det bättre själva!