Associate Professor Malin Hultberg joins Alnarp Cleanwater as Research ManagerDocent Malin Hultberg tillträder som forskningsansvarig

As from Jan 01, 2011, Malin Hultberg is appointed Research Manager at ACT. Malin Hultberg earned her PhD at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) in 1999. In 2010 she earned her Assoc Prof title, also at SLU. Ms Hultberg will continue her postdoc research assignements at SLU in parallel with her work for ACT.Från 1/1 är Malin Hultberg forskningsansvarig på ACT. Malin Hultberg doktorerade vid SLU i Alnarp 1999 där hon förra året också blev docent. Hon kommer att fortsätta sitt forskningsarbete vid SLU parallellt med sitt uppdrag för ACT.