Brister även i nya markbäddar

Blogg / augusti 11, 2016

 
De allra flesta enskilda avloppen i Sverige är markbaserade. Tekniken med infiltrationer och markbäddar bygger på att slammet avskiljs i en trekammarbrunn och att vattnet sedan leds genom marken för att renas. Problemet är att marken blir mättad på näringsämnen och behöver bytas ut efter några år, men detta görs sällan så ofta som krävs för att hålla uppe reningsgraden.
 
En hel del undersökningar har gjorts på markbaserad rening för att se hur länge de renar avloppet. Men nu har det framkommit att inte heller nyanlagda markbäddar fungerar som de ska. Detta ska JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik undersöka närmare nu. Flertalet nya anläggningar runt om i landet ska inspekteras för att se om de håller måttet.
 
Det är anmärkningsvärt att det tagit så lång tid att upptäcka detta och oroväckande att det är så många fastigheter i Sverige där avloppet renas på detta sätt. Det är hög tid för nya tekniker att ta över!
 
Bild: JTI