Individual sewage treatment plant

I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten eftersom de livnär sig på olika näringsämnen.

I ACT®:s patenterade bioreningsverk för enskilt avlopp utnyttjas de processerna maximalt, detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.

Enskilt avlopp – säkrat för framtida krav

ACT® bioreningsverk har en enastående förmåga att ta hand om de ämnen i enskilda avlopp som är skadliga för miljön. Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag inte ställs reningskrav på, men som vi vet är skadliga för miljön.

Det är rimligt att tro att man inom en snar framtid även kommer att ställa krav på rening av dessa ämnen, exempelvis läkemedelsrester.

Enskilt avlopp Växjö
Bioreningsverk för enskilt avlopp

Att ACT® bioreningsverk är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnen kan återföras direkt från enskilda avlopp till åkermark.

Bioreningsverk för enskilt avlopp

Enskilt avlopp för fritidshus och permanentboende

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT® bioreningsverk, som enkelt kan byggas ut vid behov. ACT® bioreningsverk är lämpligt för både normal och hög skyddsnivå.

Anlägger du ACT® bioreningsverk för normal skyddsnivå kan du med enkelhet uppgradera till hög skyddsnivå om detta skulle krävas i framtiden.

Har du någon fundering?

Efternamn: * Kommun:
E-post: Telefon: Meddelande: