Biomimetik -trafikplanering, byggmaterial, immunförsvar och avloppsrening!

Vi har tidigare skrivit här i bloggen om det smarta i att härma naturen för att utveckla ny teknologi.

Igår handlade Vetenskapens värld om just detta med biomimetik. Dagens främsta forskare och produktutvecklare studerar naturens egna fantastiska system och processer för att komma med nya idéer och tänka utanför boxen.

Programmet handlade om vitt skilda saker men med den gemensamma nämnaren att studera naturen för att komma med nya lösningar:

  • Hur kan myror lära oss om trafikplanering?
  • Hur kan skalet på Colorado-skalbaggen efterhärmas för att få ett stabilt men ändå lätt byggmaterial?
  • Hur kan silkestråd från insekter efterhärmas för att skapa nya bra material som kan ersätta plast?
  • Hur kan nyckelpigors immunförsvar hjälpa oss att hitta en ersättning för antibiotika när vi får allt fler resistenta bakterier?

Även vi på Alnarp Cleanwater har använt oss av biomimetik och efterliknat naturens egna vattenreningsprocesser för att få en så effektiv avloppsrening som möjligt.

Foto: pixabay

Alnarp Cleanwater