ACT Naturals förmåga att bryta ner läkemedelsrester bekräftas av IVL

Aktuellt / juni 10, 2014

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en forskningsstudie där Alnarp Cleanwaters system för rening av enskilda avlopp ”ACT Natural” utvärderats avseende systemets förmåga att reducera läkemedelsrester. Studien som finansierats av statliga Vinnova visar tydligt att för de flesta av de testade substanserna blir reduktionen bättre, t.o.m betydligt bättre, än ett genomsnitt av fyra kommunala reningsverk.

Läs hela artikeln på mynewsdesk.