Avloppsslam släpps rakt ut i skyddsvärd å

Aktuellt / januari 18, 2018

Skaffa en slamnedbrytare och säg hejdå till slambilen!
 
Vi har en slamnedbrytare istället för trekammarbrunn där mikroorganismer bryter ner slammet vilket minimerar slamtömningsbehovet. Detta är bra både för miljön och för din plånbok (läs mer om detta i tidningen Land).
 
Varje år kör stora tankbilar runt till de nästan 1 miljon enskilda avloppen i Sverige för att tömma trekammarbrunnar på slam. Detta påverkar naturligtvis miljön.
 
Slammet körs oftast till kommunala avloppsreningsverk. Endast en bråkdel av slammet sprids sedan på åkermark, då man i många kommuner är oroliga över de oönskade ämnen som följer med slammet.
 
Tyvärr har det visat sig att slammet ibland inte ens kommer fram till avloppsreningsverken. I Östra Göinge rapporterades nu i januari om att en entreprenadfirma tömt slam rakt ut i Helge å, vilken redan är belastad med föroreningar från jordbruk och enskilda avlopp.

Läs mer om vårt bioreningsverk och vår slamnedbrytare här.