Avloppsrening inte bara för Östersjön

 
Senaste veckorna har det förts en debatt om huruvida man ska ställa krav på rening av enskilda avlopp eller inte. Anna Werner från Villaägarnas riksförbund tycker att kraven på rening av enskilda avlopp är överdrivna eftersom det finns större bovar när det gäller fosforutsläpp i Östersjön, och menar att det drabbar landsbygden väldigt hårt.
 
Limnologen Lars Tranvik svarade på Werners debattinlägg och menar att det inte bara är viktigt med avloppsrening för Östersjöns skull utan det påverkar även bäckar, sjöar, våtmarker och inte minst dricksvattenkvalitén. För fastighetsägarna själva är det viktigt att skydda sina sjöar och sitt dricksvatten för att ha en bra miljö att leva i. Det ska också tilläggas att enskilda avlopp släpper ut nästan lika mycket fosfor som de kommunala avloppsreningsverken trots att det är betydligt fler hushåll som är kommunalt anslutna.
 

Kommunalt avlopp inte gratis

Det är inte bara på landsbygden som man behöver betala för sitt avlopp. VA-avgifterna går stadigt uppåt och kommer troligtvis fortsätta att göra så med tanke på de gamla ledningarna som ligger och blir . I det långa loppet är det alltså inte billigt att vara ansluten till det kommunala avloppet. Detta glömmer Villaägarnas riksförbund när de menar att fastighetsägarna med enskilt avlopp blir ”bestraffade”.

Alnarp Cleanwater