Clara Hermansson

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening

Ca 70% av alla enskilda avlopp på Värmdö är inte godkända. Detta är problematiskt av två skäl: Dels ligger Värmdö i Stockholms skärgård som är högt belastad med näringsämnen vilket leder till övergödning och bottendöd i Östersjön. De enskilda avloppen bidrar till att ytterligare näringsämnen hamnar i vattnet och gör skada på ekosystemen. Det kan vara …

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening Läs mer »

Glad sommar!

Sommaren är äntligen här! Då passar det bra att använda presenten som vi fick av Sustainable Business Hub i samband med att vi vann South Sweden Cleantech Award – en elcykel. Tack så mycket för det! Vi på Alnarp Cleanwater önskar er en trevlig sommar och hoppas att ni kan svalka er i vattnet utan …

Glad sommar! Läs mer »

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Inför Borgeby fältdagar har  en av Alnarp Cleanwaters medarbetare intervjuats för Lantbrukets affärstidning. I artikeln lyfts enkelheten och det naturliga med bioreningsverket fram -bioreningsverket har få rörliga delar och så lite teknik som möjligt för att minska riskerna för avbrott och göra det lättskött för kunderna. Dessutom är det vackert att beskåda: ”När bioreningsverket är färdigväxt …

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv” Läs mer »

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad

Den vanligaste lösningen för enskilda avlopp är att först skilja av slammet med en trekammarbrunn för att sedan filtrera ner vattnet genom marken. Det som händer är att näringsämnen ”fastnar” på jordkornen och på så sätt renas vattnet innan det når vattendrag eller grundvatten. Så småningom mättas jorden på näringsämnen vilket gör att dessa läcker ut och orsakar övergödning …

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad Läs mer »

Enskilda avlopp som kretslopp på agendan

Fler och fler börjar uppmärksamma vikten av kretslopp – inte bara när det gäller avfall utan nu även enskilda avlopp! I dagens SvD föreslår Lars Hylander doktor, agronom och lantmästare på SLU och Uppsala universitet, att en skatt ska införas på enskilda avlopp utifrån kretslopp! Om detta är praktiskt genomförbart kan vi inte svara på, men tycker att …

Enskilda avlopp som kretslopp på agendan Läs mer »

Är framtidens avlopp källsorterande?

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Christer Haagman, miljöskyddsinspektör i Skaraborg, om fördelarna med källsorterande avloppssystem. Han  menar att vi på samma sätt som vi sorterar avfall i glas, metall, plast, papper o s v också borde sortera avloppsvatten i olika fraktioner för att bättre kunna ta vara på näringen. Det är absolut så att …

Är framtidens avlopp källsorterande? Läs mer »

Tack till alla som kom på vår inflyttningsfest!

Stort tack till alla som kom på vårt inflyttningsmingel och gjorde det till en trevlig tillställning! Nu har vi bott in oss i de nya kontorslokalerna och de fina blommor vi fått förgyller vår tillvaro! Om man missade inflyttningsminglet är man alltid välkommen att besöka oss på Kungsgårdsvägen 8C i Alnarp på en kopp kaffe. Då kan …

Tack till alla som kom på vår inflyttningsfest! Läs mer »

Konsten att omvandla miljöproblem till smarta lösningar

Igår var vi på plats på konferensen ”Biogas and blue growth innovation in Skåne” i Malmö. Det hoppfulla temat för dagen var ”How we can turn problems into solutions!” Bland annat presenterades projektet Bucefalos som är ett samarbete mellan Malmö, Trelleborg, Region Skåne och EU Life. På många håll längs Skånes kust har man problem …

Konsten att omvandla miljöproblem till smarta lösningar Läs mer »

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst?

I förra veckan var vi på plats på årets VAK – Vatten Avlopp och Kretslopp – mässa, som i år var förlagd till Borås. Där samlades miljöskyddsinspektörer, företag, entreprenörer och privatpersoner för att bland annat prata om enskilda avlopp. En fråga som diskuterades mycket var centralisering vs. decentralisering av avloppsrening. Alltså, är det bättre att …

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst? Läs mer »

Alnarp Cleanwater