Clara Hermansson

Hälften av livet i havet borta

Senaste veckan är vi många som har nåtts av nyheten att hälften av fiskarna och ryggradsdjuren i havet har försvunnit sedan 1970. 3 miljarder människor har fisk och skaldjur som sin dagliga proteinkälla. Många av dessa samhällen är fattiga och helt beroende av fiske. De kommer att drabbas hårt av de fortsatt sinande fiskebestånden. Orsaken …

Hälften av livet i havet borta Läs mer »

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening

Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor. Ny forskning om läkemedelsrening På Högskolan i Halmstad har man därför …

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening Läs mer »

Jordens miljökonto övertrasserat för i år

Idag har vi nått den så kallade ”Earth overshoot day”. Fram till idag den 13/8 har världens befolkning spenderat hela den årliga ekologiska budgeten. Det är snabbare än någonsin tidigare. Vad betyder detta egentligen? Vi bryter mer mineraler än som nybildas. Vi förorenar dricksvattentäkter i snabbare takt än naturen kan rena det. Vi förbränner fossila …

Jordens miljökonto övertrasserat för i år Läs mer »

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening

Ca 70% av alla enskilda avlopp på Värmdö är inte godkända. Detta är problematiskt av två skäl: Dels ligger Värmdö i Stockholms skärgård som är högt belastad med näringsämnen vilket leder till övergödning och bottendöd i Östersjön. De enskilda avloppen bidrar till att ytterligare näringsämnen hamnar i vattnet och gör skada på ekosystemen. Det kan vara …

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening Läs mer »

Glad sommar!

Sommaren är äntligen här! Då passar det bra att använda presenten som vi fick av Sustainable Business Hub i samband med att vi vann South Sweden Cleantech Award – en elcykel. Tack så mycket för det! Vi på Alnarp Cleanwater önskar er en trevlig sommar och hoppas att ni kan svalka er i vattnet utan …

Glad sommar! Läs mer »

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Inför Borgeby fältdagar har  en av Alnarp Cleanwaters medarbetare intervjuats för Lantbrukets affärstidning. I artikeln lyfts enkelheten och det naturliga med bioreningsverket fram -bioreningsverket har få rörliga delar och så lite teknik som möjligt för att minska riskerna för avbrott och göra det lättskött för kunderna. Dessutom är det vackert att beskåda: ”När bioreningsverket är färdigväxt …

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv” Läs mer »

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad

Den vanligaste lösningen för enskilda avlopp är att först skilja av slammet med en trekammarbrunn för att sedan filtrera ner vattnet genom marken. Det som händer är att näringsämnen ”fastnar” på jordkornen och på så sätt renas vattnet innan det når vattendrag eller grundvatten. Så småningom mättas jorden på näringsämnen vilket gör att dessa läcker ut och orsakar övergödning …

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad Läs mer »

Alnarp Cleanwater