Att dra sitt strå till stacken

Världens ledare är nu samlade i Paris för att lösa vår tids största fråga – klimatförändringarna.
 

”Tragedy of the commons”

Det är svårt att lösa ett stort globalt problem där varje nation (och varje person) känner att det lilla man själv släpper ut inte spelar någon roll. Om man ska göra något så vill man vara säker på att alla andra gör minst lika mycket.

Detta fenomen brukar kallas ”tragedy of the commons”. Vår atmosfär delar vi alla på. Och om var och en av oss förorenar den litegrann spelar det ingen roll – tänker vi alla och fortsätter som vanligt.
 

”Det lilla jag släpper ut spelar väl ingen roll?”

Samma fenomen – men med lokala eller regionala följder har vi i övergödningsproblematiken där våra hav och sjöar förorenas av fosfor och kväveutsläpp från avlopp och jordbruk. Om varje fastighetsägare med enskilt avlopp och varje bonde tänker att ”det lilla jag släpper ut spelar väl ingen roll?!” – och agerar därefter, blir den totala miljöpåverkan stor.

Vi på Alnarp Cleanwater är ändå optimistiska för vi märker att det är många fastighetsägare därute som verkligen vill ta ett ansvar för sina utsläpp och göra det bästa för miljön och sina barn och barnbarn. Nu kan vi bara hoppas att världens ledare tänker lika klokt som dem.

Alnarp Cleanwater