ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Inför Borgeby fältdagar har  en av Alnarp Cleanwaters medarbetare intervjuats för Lantbrukets affärstidning. I artikeln lyfts enkelheten och det naturliga med bioreningsverket fram -bioreningsverket har få rörliga delar och så lite teknik som möjligt för att minska riskerna för avbrott och göra det lättskött för kunderna. Dessutom är det vackert att beskåda:

”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Hela artikeln kan läsas i ATL Lantbrukets affärstidning 18/6 2015 nummer 45

Alnarp Cleanwater