Anlägga enskilt avlopp

ACTTM bioreningsverk är ett bra val både om du redan har ett enskilt avlopp som du vill uppgradera eller om du är ute efter ett helt nytt reningsverk.


Oavsett om du har normal eller hög skyddsnivå har du som fastighetsägare alltid några steg som du behöver gå igenom. Hör gärna av dig på 040-46 26 90 så hjälper vi dig genom hela processen. Vi kommer även gärna ut på plats och hjälper dig med miljötillståndet kostnadsfritt.

1. Uppstartsmöte

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss på Alnarp Cleanwater i din trädgård. Vi berättar mer om bioreningsverket och tittar på dina förutsättningar t ex status på trekammarbrunnen och vilken skyddsnivå det kan tänkas vara (detta bestämmer kommunen beroende på omgivningarna såsom jordtyp och närhet till vattendrag och dricksvattenbrunnar).

2. Miljötillståndsansökan och beställning

Innan man ska installera avlopp måste man ansöka om tillstånd för detta. Ute på plats föreslår vi en lämplig placering av anläggningen och gör en första bedömning av vilken skyddsnivå det kan tänkas vara, normal eller hög. Vi hjälper till med alla papper till miljötillståndsansökan och har bilagor till denna anpassade efter bioreningsverket. Beroende på vilken kommun man bor i kan tillståndsansökan ta olika lång tid att behandla. Skulle miljökontoret ha frågor kring ansökan är vi behjälpliga med att svara på dessa, vi finns med under hela miljötillståndsprocessen. Skriv under offerten och meddela oss ungefärlig tid för leverans.

3. Anlita entreprenör

Boka en lokal entreprenör för installation av bioreningsverket. Tydliga och bra instruktioner finns för installationen och vi svarar på alla frågor entreprenören kan tänkas ha. Vi har även entreprenörer i vårt nätverk vi kan tipsa er om.

Skulle du vilja gräva ner bioreningsverket på egen hand kan du läsa installationsanvisningarna och höra av dig till oss för mer information om hur det går till.

Vi finns tillgängliga för frågor genom hela processen - från miljötillståndsansökan till färdiginstallerad anläggning!


Vill du veta mer?

Enkelt från början till slut

Oavsett om du har ett fritidshus, ett permanentboende eller behöver en större anläggning för många hushåll så är bioreningsverket en enkel och framtidssäker investering. Bioreningsverket är robust och till stor del självgående eftersom de naturliga processerna anpassar sig automatiskt efter de förhållanden som råder.

Om reningskraven i framtiden skulle ändras från normal till hög skyddsnivå eller om du i ett senare skede skulle vilja ersätta din trekammarbrunn med vår slamnedbrytare är det fullt möjligt att uppgradera ditt bioreningsverk då.

Frågor & Svar

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACTTM Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT, OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACTTM renar läkemedelsrester. Studien visade att ACTTM renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACTTM. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

Priset på ett bioreningsverk ligger från 92 000 :- inkl moms. Priset kommer variera beroende på vilken skyddsnivå kommunen bestämmer att det är på fastigheten samt vad man väljer att ha för slamhantering. Installationskostnad tillkommer och även den varierar beroende på hur förhållandena på fastigheten ser ut.