Alnarp Cleanwater vinnare av South Sweden Cleantech Award 2014

Vi har fått äran att ta emot South Sweden Cleantech Award 2014. Motiveringen lyder:

Med sitt biologiska och kretsloppsanpassade vattenreningssystem har Alnarp Cleanwater Technology visat att enskilda avlopp kan renas till högsta skyddsnivåerna utan kemikalier samtidigt som avloppen blir vackra med grönska. Företaget har under året lyckats attrahera externt ägarkapital som gör det möjligt att fortsätta att utveckla produkt och marknad. Med växter som renar gör Alnarp Cleanwater Technologys system inte bara en renande insats i de småskaliga avloppen utan också en annars osynlig miljötekniklösning, synlig på ett positivt sätt.

Vi är otroligt stolta över den fina motiveringen och erkännandet. Läs mer om priset på Sustainable Business Hub.

Alnarp Cleanwater