Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Alnarp Cleanwater Technology AB har genomfört en nyemission där  kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen  förvärvat 20% av Alnarp Cleanwater. De medel som tillförs ska användas för att accelerera bolagets tillväxt på den expanderande marknaden för enskilda avlopp. Siktet är inställt på att bli en ledande aktör på denna marknad för att därmed minska den växande risken med undermåliga avloppsanläggningar.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsDesk

Läs artikeln om nyemissionen i Sydsvenskan

Alnarp Cleanwater