Alnarp Cleanwater at The Government OfficesAlnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Alnarp Cleanwater and some 20 other commercial companies participated at the Cleantechday-event hosted by The Government Office.  The Minister of Trade, Ewa Björling opened the event by stressing the importance of the export of swedish cleantech. To keep it brief – ”Sweden should be a cleantech pioneer!”

Read more about the event at the Government’s own homepage :  http://www.regeringen.se/sb/d/11869Alnarp Cleanwater deltog vid Miljöteknikdagen i Regerings-kansliets regi tillsammans med bl a ett 20-tal andra kommersiella miljöteknikbolag. Handelsminister Ewa Björling inledde dagen med att tala om vikten av export av svensk miljöteknik. Summerat för dagen – ”Sverige ska vara ett grönt föregångsland!”

Läs mer på Regeringskansliets hemsida:  http://www.regeringen.se/sb/d/11869