Alnarp Cleanwater – del av nytt grönt företagskluster

Nu kommer fler gröna företag att etablera sig i Alnarp. Huset vi sitter i kommer att göras om till företagshotell för mindre företag inom den gröna näringen.

Petra Stenberg, kommunikationsansvarig på Akademiska hus:

Vi vill att verksamheterna ska samverka och inspireras av varandra. På det sättet skapas synergieffekter och de kan växa.

Tanken är också att underlätta för SLU-studenter att komma i kontakt med företag och få testa sina idéer.

Redan idag har vi mycket kontakt med studenter och professorer men vi hoppas på ett utökat samarbete med akademin och ta vara på SLU-studenternas kreativitet och kunskap. På SLU finns utbildningar inom områdena landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion, lantbruk och skogsbruk vilket är jätteintressant för oss.

Vi ser fram emot att vara en del av detta kluster och få inspireras av andra liknande företag.

Företagshotellet, som en gång i tiden var ett mejeri kommer att ha namnet ”Mejeriet Meeting Point”.