Näringsliv: ”Unik innovation för framtiden”

För en bättre och kretsloppsbaserad framtid
Fastighetsägare och boende som av olika anledningar inte kan ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet har tidigare haft begränsade möjligheter. Ofta har man fått välja mellan ett underhållskrävande minireningsverk eller en markinfiltration med tveksam rening. Det har kunskapsföretaget Alnarp Cleanwater Technology (ACT) ändrat på med en nylanserad innovation.

Läs hela artikeln här.

Alnarp Cleanwater