ACT accepted as member of Cleantech Inn SwedenAlnarp Cleanwater ny medlem i Cleantech Inn

From CINNS website www.cinns.se :
”Cleantech Inn Sweden’s mission is to accelerate sustainable evolution. With our means and methods we accelerate the development of cleantech innovations in new and established businesses. Our member companies are developing solutions that meet the market requirements as well as the opportunities that the transition to a sustainable society means.

In the beginning of 2010, ACT underwent a screening process with positive results. The head of CINNS, Helena Tillborg, informs on CINNS website: ”New member: Alnarp Cleanwater Technology AB, they have a solution for a recycling adapted water treatment which favours biodiversity. We Like!”Från CINNS hemsida www.cinns.se :
Cleantech Inn Swedens uppdrag är att accelerera hållbar tillväxt. Med våra metoder och arbetssätt påskyndar vi utvecklingen av cleantech-innovationer i nya och etablerade företag. Våra medlemsföretag utvecklar lösningar som motsvarar såväl marknadens krav som de möjligheter som omställningen till ett hållbart samhälle innebär.”

ACT genomgick i början av 2010 en screening-process med positivt resultat. Chefen för CINNS, Helena Tillborg, meddelar på CINNS hemsida:

Ny medlem: Alnarp Cleanwater Technology AB, de har en lösning för kretsloppsanpassad vattenrening som gynnar biologisk mångfald. We like!”