Bioreningsverk
för enskilt avlopp.

Alnarp Cleanwater Technology:s bioreningsverk för enskilt
avlopp erbjuder stabil rening på naturligt sätt. Det är en långsiktig lösning som passar både för permanentboende och fritidshus.

Alnarp Cleanwater Technology:s bioreningsverk för enskilt avlopp erbjuder en stabil rening på naturligt sätt.

Växter och mikroorganismer renar vattnet, vilket gör det till en lättskött, långsiktig lösning!

Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester.

Långsiktig rening, lättskött och vacker!

Bioreningsverket

Enskilt avlopp som är lättskött, självgående och dessutom vackert. En långsiktig lösning som är bra både för dig och miljön.

Så fungerar det

I ett till tre steg renas vattnet beroende på de krav som kommunen ställer på din fastighet. Mikroorganismer och växter är basen i reningen.

Att anlägga enskilt avlopp

Oavsett om du har normal eller hög skyddsnivå har du som fastighetsägare alltid några steg som du behöver gå igenom. Vi hjälper dig genom hela processen.

Aktuellt från
Alnarp Cleanwater