Frukostmöte i Ny-Eds Hembygdsgård den 6 februari

Varmt välkommen på frukostmöte om enskilt avlopp och bioreningsverk från Alnarp Cleanwater.
VisningR omelanda av ACT bioreningsverk. Hållbart och miljövänligt enskilt avlopp.

Behöver du nytt enskilt avlopp?

Bioreningsverket är en långsiktig lösning för enskilda avlopp med låg driftkostnad. Det kräver varken kemikalier eller serviceavtal. Dessutom minimeras behovet av slamtömning. Kom och ställ de frågor du kan tänkas ha kring enskilda avlopp.

Här är vi (och miljöförvaltningen i Karlstad) inbjudna av hembygdsföreningen att bla prata om vårt fantastiska avloppsystem. Tillsammans med  representanter från miljöförvaltningen i Karlstad går vi igenom vad som gäller i ämnet.

Vad: Frukostmöte Ny-eds Hembygdsförening . Läs mer om dem här: www.hembyggd.se/nyed

Var: Hembygdsgård tidag 6/2 Kl 09,00 Uppreudsvägen 8 65550 Molkom

 

Dela denna post:
Facebook
LinkedIn

Upptäck fler intressanta poster